Únik moču alebo inkontinencia významne ovplyvňuje každodenný život, znižuje jeho kvalitu a prispieva k zhoršovaniu celkového zdravotného stavu človeka. Nezanedbateľným faktom je, že takýto človek sa začne strániť spoločenského života, obmedzuje bežné denné aktivity, šport, pohlavný život a vyhýba sa kontaktom s okolím. Často sa dostane i do úplnej izolácie. Riešenie však môže byť veľmi jednoduché a efektívne.

Inkontinencia moču môže viesť až k výrazným psychologicko-sociálnym problémom, ktoré pri ich neriešení môžu narúšať sebaúctu a sebadôveru človeka. Býva ťažké odhaliť takýto problém, nakoľko pacienti sa s ním ostýchajú niekomu zveriť. Je dôležité preto robiť v tomto smere osvetu, aby bolo zrejmé, že je to problém riešiteľný a v skorých štádiách dokonca i jednoduchými, rýchlymi a neinvazívnymi procedúrami (t. j. bez náročnej chirurgickej intervencie).

Inkontinencia moču je stav, kedy sa stráca schopnosť vedome, vôľou udržať moč a dochádza k mimovoľnému a nedobrovoľnému úniku moču, či kvapiek moču. Vo všeobecnosti ide o poruchu funkcie uzáverového mechanizmu (zvierača) močového mechúra. Postihuje starších ľudí, ale stále častejšie i ľudí v aktívnom veku, mladé ženy po tehotenstvách, ženy v období menopauzy, a dokonca i deti. Dobrá diagnostika je veľmi dôležitá pri zisťovaní stupňa, príčin úniku moču a mala by byť v rukách skúseného urológa. Pozostáva z dôkladnej anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, rozboru moču, ultrasonografického vyšetrenia a ďalších špeciálnych vyšetrení a dotazníkov.

Čo je stresová inkontinencia?

Nejde o únik spôsobený psychickým stresom ale o dôsledok ochabnutého panvového svalstva. Pri zvýšení vnútrobrušného tlaku klesne močová rúra, krčok a spodina močového mechúra a dochádza k úniku moču až kým sa vnútrobrušný tlak opäť nezníži. Stresová inkontinencia sa často objaví po tehotenstve a vaginálnom pôrode (najmä pri viacpočetných), v období klimaktéria, kedy dochádza k poklesu hladiny ženských pohlavných hormónov estrogénov a môže súvisieť i s nadváhou. Ďalšou príčinou je nedostatočnosť zvieračov močových orgánov, najmä z dôvodu operácie močovej rúry, prednej pošvovej steny, operácie a ožarovania v malej panve, zlomeniny lonovej kosti.

Ako sa prejavuje?

Postihnuté bývajú prevažne mladé ženy a ženy v strednom produktívnom veku. Prejavy sú najčastejšie pri fyzickej aktivite ako je beh, kráčanie po schodoch, zdvíhanie ťažkých vecí, skákanie, ďalej pri kýchaní či kašli, smiechu a pod. Ako uvádzajú štatistické zdroje v práci Prevalencia ženskej močovej inkontinencie v Slovenskej republike, príznakmi stresovej inkontinencie na Slovensku trpí približne 310 tisíc žien.

Našťastie existuje účinná, bezpečná a komfortná liečba pre zmiernenie symptómov stresovej inkontinencie, ktorú ponúkame pacientkám s miernou a strednou formou inkontinencie v dermatologicko – estetickej ambulancii Bellesa v Piešťanoch. Viac informácií si môžete prečítať na www.bellesa.sk

Čo je podstatou ošetrenia?

Moderné laserové ošetrenie IncontiLase® erbiovým laserom Fotona spôsobuje fototermické stiahnutie vaginálnej sliznice a väzivových vlákien závesného aparátu močovej rúry, pričom dochádza k prestavbe kolagénu a tvorbe nových kolagénových vlákien v oblasti prednej steny pošvy, pošvového vchodu a ústia močovej trubice. Laser nie je ablatívny, čiže na rozdiel od všetkých ostatných používaných laserov nespôsobuje poškodenie a odlúpenie povrchových vrstiev sliznice, ktoré bývajú častou príčinou komplikácií pri tradičných zákrokoch. Klinické štúdie preukazujú, že laserová liečba je účinná, bezpečná a pohodlná metóda, ktorá ponúka výraznú úľavu od príznakov.

Ako ošetrenie prebieha?

Ošetrenie sa vykonáva ambulantne. Aby sa výsledok prejavil sú potrebné vo väčšine prípadov 2 – 3 sedenia, pričom pred liečbou nie je potrebná žiadna špeciálna príprava alebo preventívne opatrenia. Procedúra trvá 20-30 minút a nevyžaduje anestéziu. Po ošetrení sa klientky môžu okamžite vrátiť k bežným každodenným aktivitám. Výhodou tejto liečby je aj rejuvenizácia (omladenie) pošvy, zlepšenie zvhlčovania pošvy pri pohlavnom styku a zvýšenie úrovne lokálnej imunity v pošve s nižším počtom vaginálnych infekcií.

Cieľom liečby inkontinencie by malo byť nielen vyliečenie alebo zmiernenie úniku moču, ale aj pomoc postihnutým aj po stránke psychologickej a sociálnej. Inkontinencia moču je problém mimoriadne aktuálny a naliehavý, nie však neriešiteľný.